Gust 2m

380.00 incl. TAX

Made entirely from teak wood, the Gust cat post is solid, sturdy and designed for outdoor use. The resting places, with a diameter of 35 to 45 cm, are designed on different levels. The 1.50 m version has 5 resting places, the 1.80 m version has 6 and the 2 meter version has 7. Possible extensions include a hemp rope and a teak sleeping bowl.

Category: Tags: ,

Discover the Gust cat post, a product made of high-quality teak designed to offer both durability and robustness for outdoor use. This unique cat post offers multiple beds at different levels, with dimensions ranging from 35 to 45 cm. Choose from various heights, including 1.50m, with 5 beds, 1.80m with 6 beds, and our largest of 2m with a whopping 7 beds. For an even more personalised experience, we offer optional additions such as hemp rope and a sleeping bowl made from the same high-quality teak. This way, the Gust cat post becomes not only a playground for your cat, but also a matching element in your outdoor environment.

Weight 60 kg
Dimensions 50 × 50 × 200 cm

Voorwaarden

Artikelen worden altijd voor verzending door ons gecontroleerd. Mocht er een mankement of schade zijn bij aankomst bij de klant, dan zullen wij beoordelen of deze schade te wijten is aan vervoer of zijn oorzaak heeft in een productiefout. Bij het laatste kan een artikel gerepareerd of geruild kan worden.Mocht u na de aflevering, schade ontdekken dan dienen er foto’s van het probleem naar Catznwood te worden verzonden. Hiermee wordt een inschatting gemaakt van het probleem, zodat hiervoor een oplossing gevonden kan worden.Houten meubelen worden meestal met de hand gemaakt en kunnen soms enigszins afwijken van modellen en tekeningen. Hout is gevoelig voor grote schommelingen in luchtvochtigheid. Ondanks dat het hout zorgvuldig wordt gedroogd kan het werken (kleine scheurtjes of een beetje wijken). Dit geldt voor alle houten meubelen, ongeacht de winkel die ze levert. Houd daar dus rekening mee als u hiervoor kiest. Catznwood geeft hierop geen garantie. Wij geven geen garantie op beschadigingen ten gevolge van vorst in combinatie met vocht.

De klant kan in de volgende gevallen géén beroep doen op de garantiebepalingen:

  • indien er sprake is van werking van het hout
  • indien er sprake is van verwaarlozing door de klant,
  • indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is/zijn uitgevoerd,
  • indien de afnemer wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden (w.o. reparaties die niet in overleg met Catzwood zijn verricht)
  • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik,
  • bij beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen,
  • indien het product niet volgens de gebruikelijke, geadviseerde wijze is onderhouden of geplaatst,

Drapaki Colors


Drapaki Colors

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.